Mattilsynet har påvist bly i honningprøve tatt ut november 2019

Mattilsynet har påvist bly i honningprøve tatt ut november 2019 . Funnet er på 150 mikrogram/kg. Grenseverdien i forskrift om visse forurensende stoffer er 100 mikrogram/kg for honning.
Mattilsynet oppfordrer til å legge ut informasjon om funnet av bly i honning slik at kunder og forbrukere blir opplyst. Årsaken er ukjent.