18. november
Matmarked, Nytorget Kongsberg
Kl: 10-15

19.november
Julegård, Fram-Sønju
Kl: 11-15

25.november
Jul i gamle-Hokksund, Arbeider`n

3.desember
Julemarked, Duvelgården
Kl:?

9.desember
Matmarked, Nytorget Kongsberg
Kl: 10-15

31.desember
Kanefart/ Nyttårskjøring
Med møljeservering, Fram-Sønju gård, Bingen.
Kl: 13:00